V današnjem času hitrega napredka tehnologije, so se uveljavili številni novi načini gradnje in uporabe novih materialov, ki se zaradi številnih prednosti vse pogosteje uporabljajo. Kljub temu napredku pa nobeden način gradnje do sedaj še ni uspel v celoti združiti vse prednosti, ki jih ima lesena gradnja.

 

Klasična zidana gradnja, še vedno ostaja glavna vrsta gradnje, zaradi vseh karakteristik ki jih ima. Nekatere lastnosti pa so boljše pri leseni gradnji. Tako je lesena gradnja, veliko bolj okolju prijazna, saj pri tovrstni gradnji hiše uporabljamo v večji meri les, ki je naravni material. Lesena gradnja od vseh načinov gradnje hiše v najmanjši meri obremenjuje okolje, zato se v današnjem času velikega zmanjševanja onesnaževanja vse bolj pogosto izvaja.

 

Les kot glavni material pri lesenih hišah, je poleg ohranjanja čiste narave, zdrav faktor, ki ugodno vpliva na človekovo zdravje.

 

 

Lesena gradnja oziroma hiše, so zelo obstojne, saj je njihova življenjska doba tudi več kot 80 let. Najnovejše raziskave pa so pokazale da lahko, z dobrim vzdrževanjem in rabo zaščitnih premazov, življenjsko dobo lesene hiše povečamo še za dodatnih 30-40%.

 

V primerjavi z klasično zidano hišo, ki ob potresih zelo rada poči, je lesena gradnja veliko bolje potresno varna. Glavni uporabljeni material les je poznan po dobrem prenašanju visokih nateznih in tlačnih napetosti oziroma obremenitev. K večji potresni stabilnosti pa še dodatno pripomore sama teža lesene hiše, saj je taka hiša tudi do štirikrat lažja od zidane hiše.

 

Kategorije